Wady serca


Wada serca to stan chorobowy w którym powstaje nieprawidłowy przepływ krwi przez serce i połączone z nim duże naczynia krwionośne, najczęściej tętnicę główną (aortę) lub pień płucny. Zaburzenia przepływu krwi są przeważnie następstwem zniekształconych zastawek serca przez gorączkę reumatyczną, są to wady nabyte. Rzadziej występują wady wrodzone, które powstają w czasie życia płodowego na skutek chorób wirusowych, zażywania przez ciężarną niektórych leków bądź naświetlania jej promieniami rentgenowskimi.
Poprzez nieprawidłowy przepływ krwi następuje zwiększone obciążenie poszczególnych części serca, np. prawej komory lub prawego przedsionka, co prowadzi do ich przeciążenia, a następnie niewydolności. Powstają także zaburzenia krążenia krwi w płucach.
Znaczenie społeczne wad serca polega na tym, iż dotykają one ludzi młodych i dzieci, co zmienia w zasadniczy sposób przebieg ich życia. Na szczęście nowoczesne leczenie operacyjne daje im szanse na zdrowie lub przynajmniej znacznie poprawia jakość ich życia.

Wrodzone wady serca
Wrodzona wada serca polegać może na dodatkowym, nieprawidłowym połączeniu jego jam, tzn. obu komór lub obu przedsionków, na nieprawidłowym przebiegu naczyń krwionośnych doprowadzających krew do serca i odprowadzających ją lub na nieprawidłowym połączeniu tych naczyń. Czasami istnieje kilka nieprawidłowości.
Objawy chorobowe zależą od rodzaju nieprawidłowości i reakcji naczyń płuc na najczęściej nadmierny dopływ krwi.
Niemal wszystkie wrodzone wady serca mogą być leczone operacyjnie. Istotnym jest, żeby operacja była przeprowadzona w odpowiednim okresie życia chorego, najczęściej w dzieciństwie. Zwłoka w przeprowadzeniu badań i operacji może doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń uniemożliwiających usunięcie wady.

Nabyte wady serca
Nabyte wady serca (zastawkowe) to najczęściej następstwo przebytej w dzieciństwie gorączki reumatycznej, ale mogą też występować z powodu zakażenia zastawek bakteriami. Choroby te powodują zgrubienie, zwłóknienie i zbliznowacenie zastawek oraz częściowe zrastanie się ich płatów, czasami też zwapnienie. Zamiany te mogą powodować zwężenie lub niedomykalność zajętej zastawki.