Kamica wapniowa


Kamica wapniowa – jedna z kilku kamic nerkowych które mogą występować w układzie moczowym u człowieka (moczanowa, szczawianowa, fosforanowa, wapniowa, ksantynowa, cystynowa).

Z tym rodzajem choroby mamy do czynienia gdy w drogach moczowych odkładają się sole wapnia. Czysta postać kamicy wapniowej występuje niezwykle rzadko.

Często natomiast spotykana jest forma kamicy moczanowo-wapniowej, szczawianowo-wapniowej oraz fosforanowo-wapniowej.

Leczenie polega na zmniejszeniu w diecie produktów bogatych w wapń – ma ona jednak tylko sens przy kamicy wapniowej przebiegającej z hiperkalciurią absorpcyjną – polegającą na zwiększeniu wzrostu stężenia jonów wapniowych w moczu spowodowane zwiększonym wchłanianiem tego składnika w jelitach.

Gdy kamica spowodowane jest nadmiernym wydalaniem wapnia przez nerki (defekt nerkowy) lub wzmożonym wypłukiwaniem wapnia z kości dieta nisko wapniowa jest niewskazana.