Internista – kim jest, czym się zajmuje, kiedy należy się do niego zgłosić itp.


Trudno jest dokładnie zdefiniować czym się zajmuje internista. Zajmuje się on tzw. „chorobami wewnętrznymi”, znanymi również pod nazwą „medycyny ogólnej”. Jest to lekarz pierwszego kontaktu. Często, aby dostać się do lekarza specjalisty musimy wpierw dostać skierowanie od internisty. To on decyduje, czy nasz stan wymaga przeglądu specjalisty. Na pierwszy rzut oka zawód internisty zdaje się łatwiejszy, czy też mniej ważny od chirurga, urologa lub laryngologa. Nie jest to prawda. Lekarz ten zna, a raczej powinien znać się na wszystkim. Często bywa tak, że kiedy w szpitalu pacjentem zaczyna zajmować się nie tylko jeden specjalista. Pacjent jest on odsyłany do każdego po kolei. Czasem lepiej, aby pacjentem zajął się lekarz medycyny ogólnej, ponieważ wiadomo, że każda choroba powoduje kolejną. Internista ma wgląd na cały organizm.

Interna to określenie na specjalnością lekarską. Zawiera ona w sobie nie tylko nauki podstawowe, ale także specjalności szczegółowe, które wyłoniły się z niej na przestrzeni minionego wieku. Żaden system lecznictwa nie jest w stanie obejść się bez lekarza zajmującego się całokształtem problemów człowieka. Zadaniem każdego internisty jest umiejętna współpraca z lekarzami specjalizacji szczegółowych. Internista jest tym lekarzem, który może dotrzeć najszybciej do pacjenta i śpieszyć mu z pomocą. Jego zadaniem jest również zajmowanie się wszystkimi mniejszymi przypadkami, aby specjaliści mogli poświęcić czas ciężko chorym. System ten jest niezawodny. Bez internisty system lecznictwa upadłby.

Medycyna to wyzwanie dla ludzkiego rozumu, ale nie on jest tu najważniejszy. Ważną częścią pracy lekarza jest również kontakt z pacjentem. Często najlepiej potrafi wykryć schorzenie tylko lekarz znający dokładnie psychikę pacjenta. Niektórzy biegają codziennie do lekarza, inni zawitają do niego raz na rok, ponieważ nigdy nie czują się chorzy. Lekarz, aby poznać objawy i rozpoznać chorobę musi porozmawiać z pacjentem. Dlatego tak ważną rolę odgrywa lekarz rodzinny. Lekarz, przyjaciel, któremu pacjent ufa i powie mu o wszystkim nawet o najbardziej wstydliwych dolegliwościach. W pracy lekarza istotną rolę odgrywa szacunek do życia ludzkiego, o którym pisał już Hipokrates. Warto zwrócić uwagę, że to właśnie Hipokratesowi zawdzięczamy, że każdy lekarz w obliczu śmierci lub poważnego zagrożenia zdrowia ma obowiązek nam pomóc. To on zapoczątkował tzw. „etykę lekarską”. Po dziś dzień każdy lekarz zobowiązany jest złożyć „Przeczenie Lekarskie” na wzór zasad etycznych zawartych w „Przysiędze Hipokratesa”.

Jeśli chodzi o specyfikację pracy lekarza internisty to jego praca polega w głównej mierze na: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób oraz zapobieganiu im, leczeniu oraz rehabilitacji chorych, wydawaniu opinii oraz orzeczeń lekarskich, udzielaniu porad lekarskich, prowadzeniu prac na tle badawczym w dziedzinie nauk medycznych albo promocji zdrowia, nauczaniu zawodu lekarza Aby zostać polskim lekarzem należy ukończyć studia na akademii medycznej, albo na wydziale lekarskim uniwersytetu. Warto jednak zwrócić uwagę, że ukończenie studiów nie wystarcza do podjęcia pracy lekarza. Koniecznością jest odbycie minimum rocznego stażu podyplomowego. Przed każdym lekarzem stoi ciągły obowiązek ciągłego podnoszenia kwalifikacji.

Podstawą podnoszenia kwalifikacji jest zdobywanie specjalizacji. Interna jest jedną z podstawowych specjalizacji obok pediatrii, chirurgii, neurologii, ginekologii. Lekarz internista powinien posiadać bardzo bogatą wiedzę na temat wielu dziedzin medycyny, gdyż to właśnie od jego diagnozy i skierowania do odpowiedniego specjalisty będzie zależało życie i zdrowie pacjenta.