Niepłodność


Niepłodność jest potocznym określeniem na niepłodność małżeńską, na która z kolei składa się niepłodność kobieca i niepłodność męska.
Niepłodność to inaczej niemożność zajścia w ciążę i należy to odróżnić od braku zdolności donoszenia ciąży spowodowanej trudnościami w zagnieżdżeniu się zapłodnionego jaja, poronieniami lub brakiem możliwości rodzenia dzieci żywych lub zdolnych do życia.

Przyczyną bezpłodności czyli niepłodności całkowitej u kobiety mogą być wady wrodzone (brak macicy, jajników, pochwy, jajowodów, szczątkowa macica lub wrodzone zarośnięcie jajowodów) lub wady nabyte w wyniku przebytych chorób, operacji, stanów zapalnych itp.
U mężczyzny bezpłodność może być spowodowane brakiem jąder (wrodzonym lub nabytym).

Niepłodność względna występuje wtedy gdy przyczyny czasowe powodują niepłodność, jednak istnieje szansa na jej wyleczenie. Podobnie jak przy bezpłodności, niepłodność względna jest wrodzona lub nabyta.

Używa się również określenia „niepłodność pierwotna” – występuje wtedy gdy mimo regularnych stosunków seksualnych (minimum przez 2 lata) kobieta nie zachodzi w ciążę.

Niepłodność wtórna – tego pojęcia używamy w przypadku gdy kobieta była już raz w ciąży, a obecnie pomimo regularnych stosunków seksualnych (przez minimum 2 lata) nie może zajść w ciążę.

W medycynie używa się także pojęć: niepłodność okresowa (niepłodne fazy cyklu, ciąża), niepłodność dobrowolna (stosowanie środków antykoncepcyjnych).