Rejestracja On-Line, Zaloguj się aby zarezerwować termin

Polskie przychodnie południowy Londyn

Polski Lekarz to ponad 70 specjalistów lekarzy, stomatologów i terapeutów do Twojej dyspozycji

Tooting Medical Centre | 020-8767-8389 | 5 London Road | SW17 9JR

SW11 Medical Clapham  | 020-7223-5114 | 45 Lavender Hill | SW11 5QW

Pediatra, czym się zajmuje

Rozpoznaje, różnicuje i leczy (z wyłączeniem metod chirurgicznych) choroby wieku rozwojowego oraz sprawuje nadzór zdrowotny nad dziećmi i młodzieżą, organizując profilaktykę zdrowotną i monitorując ich rozwój psychosomatyczny

 

 

Choć najczęściej wyobrażamy sobie pediatrę jako osobę, do której idziemy z przeziębionym dzieckiem, w rzeczywistości jest to lekarz, który musi opanować szeroki zakres wiedzy związany m.in. z uwarunkowaniami genetycznymi, czynnikami psychologicznymi oraz psychospołecznymi, wpływającymi na rozwój dziecka.

 

Pediatra odpowiada za leczenie chorób typowych dla wieku dziecięcego i wszelkich innych, które zdarzają się dzieciom, ale przede wszystkim za profilaktykę zdrowotną (np. szczepienia) i nadzór nad prawidłowym rozwojem dziecka. W poradniach dzieci zdrowych pediatra kontroluje nie tylko wagę i wzrost, ale generalnie harmonijność rozwoju dzieci także w zakresie psychomotorycznym. Rodzicom często trudno jest samodzielnie wychwycić dyskretne problemy, które nieleczone mogą z czasem stać się przyczyną poważniejszych zaburzeń (np. kłopoty z układem kostno-stawowym, opóźnienie mowy), a także ocenić, czy obserwowane zjawisko nie jest normą dla wieku. Stąd niezwykle istotne jest zgłaszanie się do pediatry na wyznaczone badania bilansowe i inne. Wraz z rozwojem pediatrii powstało wiele podspecjalności gwarantujących najmłodszym pacjentom nowoczesną opiekę i leczenie. Problemami z układem krążenia zajmuje się więc kardiolog dziecięcy, z układem moczowym urolog dziecięcy, bądź nefrolog dziecięcy, problemami hormonalnymi endokrynolog dziecięcy, nowotworami u najmłodszych onkolog dziecięcy, etc. Niektóre choroby tych narządów u dzieci są specyficzne tylko dla ich wieku i nie dotykają osób dorosłych, inne charakteryzuje odmienny przebieg i ryzyko powikłań. Mały pacjent wymaga innego podejścia i leczenia (w tym farmakologicznego), uwzględniającego jego rozwój, wrażliwość, zwiększone zagrożenie powikłaniami. Nie jest więc rozwiązaniem optymalnym, a czasem wręcz możliwym, by te schorzenia leczyli "zwykli" specjaliści, bez przygotowania pediatrycznego.

 

Neonatologia natomiast, jest to nauka skupiająca się na kontroli rozwoju oraz leczeniu chorób noworodków.

 

 

 

 

LEKARZ OGÓLNY, PEDIATRA

Dr. Anna  Smith

 

Tooting Medical Centre
5 London Rd
London SW17 9JR

Telephone: 020-8767-8389

Comments are closed.