Rejestracja On-Line, Zaloguj się aby zarezerwować termin

Polski Lekarz, Polski Dentysta
Przychodnia i Klinika Londyn

Polski Lekarz to ponad 70 specjalistów lekarzy, stomatologów i terapeutów do Twojej dyspozycji

Tooting:  020-8767-8389
Clapham: 020-7223-5114

Medicals for Drivers PCO Taxi Medical , Badania dla kierowców Londyn

PCO / Minicab

Taxi badania lekarskie

Dowiedz się  więcej o naszych pakietach badan dla kierowców

PCO/Taxi Medical £90

Badania dla kierowców Londyn

 

 

W przypadku aplikantów o PCO, TfL musi mieć pewność, że wszyscy licencjonowani kierowcy London Taxi oraz prywatni przewoźnicy są zdolni do pracy i mają zaświadczenie lekarskie. Przy ocenianiu zdolności do pracy, TfL stosuje standardy wymagane przy licencji DVLA Grupy 2

Te same standardy medyczne odnoszą się też do aplikantów starających się o status PHV(Prywatnego przewoźnika) lub kierowcy Hackney Carriage.

Licencje grupy drugiej są wymagane w przypadku pojazdów do przewozu dużych towarów, lub busów. Standardy medyczne dla kierowców Grupy 2 są o wiele wyższe niż dla kierowców Grupy 1 (zwykłe samochody lub motocykle). Te wyższe wymagania odzwierciedlają pogląd, że kierowca zatrudniony jako licencjonowany, jest uważany za kierowcę zawodowego

Co jest potrzebne do Badania Medycznego i Badania Wzroku?

Proszę przynieść

 • Formularz medyczny TPH 204(aplikanci o PCO) lub inny odpowiedni Formularz Oceny Medycznej do wypełnienia.
 • Prawo jazdy (oryginał i kopia)
 • Okulary wraz z receptą od okulisty (jeśli są używane)
 • Dokumentację leczenia, jeśli jesteś zarejestrowany u lekarza ogólnego NHS (jeśli nie jesteś, możemy cię zarejestrować na miejscu u naszego prywatnego lekarza ogólnego)

Jak będzie przebiegało badanie?

Powinieneś przynieść Formularz medyczny TPH 204(aplikanci o PCO) lub inny odpowiedni Formularz Oceny Medycznej, a jego pierwsza sekcja powinna być już wypełniona przez Ciebie przed wizytą u lekarza ogólnego. Będziesz musiał oddać próbkę moczu do badania na cukrzycę. Badanie potrwa tylko około 30 minut. Pytania będą dotyczyć:

 • układu krążenia
 • układu hormonalnego
 • układu mięśniowo-szkieletowego
 • spraw neurologicznych
 • stanu psychicznego
 • wzroku

Bazując na twoich odpowiedziach i wynikach badań, doktor stwierdzi, czy spełniasz standardy medyczne 2 Grupy DVLA i wypełni resztę Formularza Medycznego TPH 204(aplikanci o PCO) lub innego odpowiedniego Formularza Oceny Medycznej, podpisze go i umieści na nim swoją pieczątką. Będziesz musiał potem odesłać ten formularz wraz z podaniem o licencję PCO.

Medyczne wymagania dla aplikantów w wieku 45 lat, 65 lat, lub starszych.

Jeśli masz 45 lat lub więcej i uzupełniasz nowe podanie o licencję PCO (lub nawet o odnowienie licencji PCO), musisz odbyć badanie lekarskie (formularz TPH/204 musi być wypełniony). Badanie lekarskie wymagane jest każdorazowo przy każdym odnowieniu Twojej licencji, gdy masz od 45 do 65 lat.

Jeżeli masz 65 lat lub więcej, dodatkowym warunkiem wydania licencji będzie obowiązek poddania się corocznym badaniom lekarskim w trakcie trwania twojej licencji.

Zwolnienia od Deklaracji Medycznej, Zmiany odnośnie Ostrości Widzenia, Co może wpłynąć na moje podanie o PCO?

 1. Jeśli masz ważną licencję DVLA Grupy 2, lub właśnie uczysz się by ją zdobyć (mając mniej niż 45 lat), albo masz już licencję kierowcy MHC (taksówki) wystawioną przez TfL, nie musisz zamieszczać Deklaracji Medycznej, gdyż jesteś od tego zwolniony
 2. Niektóre zawody wymagają dokładnych badań medycznych (np. licencja pilota). Po uzyskaniu porady medycznej stwierdzono, że standardowe zaświadczenie zdrowotne wymagane przez Civil Aviation Authority spełnia wymagania TPH, więc TfL zgadza się wtedy udzielić zwolnienia. By udzielono zwolnienia, aplikant musi mieć ważną licencję pilota, wystawioną przez Joint Aviation Authorities, w momencie gdy TfL wymaga badań medycznych.
 3. Każdy kierowca, który po 1 stycznia 1998 zdobył pełną lub tymczasową licencję DVLA Grupy 2, odbył już badania medyczne przed otrzymaniem tego dokumentu. Ten dokument jest widoczny w prawie jazdy DVLA. Kierowcy, którzy zdobyli ten dokument po 1 stycznia 1998, nie muszą wypełniać Deklaracji Medycznej.

​​Zmiany Standardów Medycznych DVLA Grupy 2 odnośnie Ostrości Widzenia.

2 kwietnia 2013 DYLA skorygowało standardy Ostrości Widzenia dla posiadaczy licencji Grupy 2.

Nowe standardy są podane poniżej:

 • Ostrość widzenia na poziomie co najmniej 6/7.5 w oku dominującym i co najmniej 6/60 w drugim oku, przy użyciu szkieł korekcyjnych, jeśli trzeba. Gdy okulary są konieczne by spełnić minimalne standardy, powinny mieć one +8 dioptrii lub mniej. Każdy wymóg został skorygowany.
 • Ważne jest też, by wszyscy kierowcy pojazdów Grupy 2 spełniali wymogi Grupy 1 odnośnie ostrości widzenia.
 • Przy ocenianiu, czy osoba ubiegająca się o licencję prywatnego przewoźnika jest zdolna do pracy, TfL ma na względzie medyczne standardy związane z licencją DVLA Grupy 2. Z tego powodu każdy aplikant, który ubiega się o licencję kierowcy taksówki lub licencję prywatnego przewoźnika po 31 października 2012, musi spełniać nowe standardy Grupy 2.

Kierowcy, którzy zdobyli swoją licencję, gdy standardy były niższe, mogą zachować ten tytuł. Jest to ‘grandfather rights’ (przywilej dziadka). Prywatnego przewoźnika obowiązują przepisy obowiązujące w dniu zdobycia przez niego licencji..

Zachowanie tytułu jest możliwe, jeśli:

 • Licencja kierowcy pozostaje cały czas aktywna od momentu jej zdobycia;
 • Wzrok kierowcy nie uległ w znacznym stopniu pogorszeniu;
 • Kierowca nie miał wypadku w ciągu ostatnich 10 lat, z powodu swojego wzroku i
 • Spełnia aktualne standardy Grupy 1 odnośnie ostrości widzenia.
 • Pełne standardy Grupy 2 są wypisane w publikacji DVLA "At a Glance Guide to the Current Medical Standards of Fitness to Drive", którą można znaleźć na www.dft.gov.uk/dvla

 

Jakie schorzenia mogą mieć wpływ na moje podanie o PCO?

Nie można definitywnie określić jakie schorzenia mogą spowodować, że nie przejdziesz badania, ale jeżeli masz którąś z dolegliwości podanych poniżej, jest wysoce prawdopodobne, że twoje podanie o licencję PCO zostanie odrzucone.

 • Epilepsja
 • Cukrzyca leczona Hormon białkowy/zależna od poziomu Hormonu białkowego
 • Widzenie jednooczne lub słaby wzrok
 • Postępująca choroba zwyrodnieniowa
 • Problemy z alkoholem lub narkotykami
 • Choroba psychiczna lub poważne upośledzenie umysłowe
 • Fizyczna niepełnosprawność, która miałaby wpływ na umiejętności potrzebne zawodowemu kierowcy
 • Problemy z sercem
 • Zaburzenia neurologiczne lub wymagające leczenia neurochirurgicznego (np. udar, zaniki pamięci, urazy głowy)
 • Przyjmowanie pewnych leków na receptę.

Miej na uwadze, że jeżeli cierpiałeś na powyższe schorzenia w przeszłości, a nie cierpisz na nie teraz i upłynął już pewien okres czasu (zadecydują o tym doradcy medyczni TfL), wciąż możesz przejść badanie. Na przykład jeśli miałeś udar ponad rok temu. Jeśli tylko te schorzenia nie upośledziły Cię w żaden trwały sposób, możesz być uznanym za zdolnego do pracy, ale każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.

Jeśli martwisz się problemem medycznym i tym, czy wpłynie on na możliwość zdobycia przez Ciebie licencji, napisz na nasz e-mail lub zadzwoń do nas po poradę.

Comments are closed.